nedjelja, 27. lipnja 2010.

HODOČAŠĆE NA MARIJU BISTRICU 26.06.2010.

Pozdrav Mariji
Unutrašnjost svetišta
Korak po korak prema Majci....
Zahvale
Križni put
Na čelu Karlovačka garda
Narod u hodu za svojim svećenicima
Euharistija
Završetak hodočašća u župnikovoj župnoj crkvi sv. Ane u Loboru

Foto: Philipp Uzelac