ponedjeljak, 30. ožujka 2009.

Rečica - detalji iz župne crkve

Pogled prema koru župne crkve na kojem se nalaze Hoefferove orgulje.Sada se lijepo vide oštećenja od vlage nastala kao posljedica oštećenja krova za vrijeme Domovinskog rata 1990. - 1995. godine.Detalji sa srebrnog baroknog svijećnjaka koji se nalazi na glavnom oltaru.


Jedan od vitraja posvećen Gospi Karmelskoj.
Propovijedaonica u župnoj crkvi


orgulje u župnoj crkvi

Rečica - pokrajni oltari u župnoj crkvi

Oltar Srca Isusova nalazi se desno od glavnog oltara u lađi crkve.
Oltar Gospe Lurdske nalazi se lijevo od glavnog oltara u lađi crkve.
Oltar svete Barbare nalazi se desno od ulaza u crkvu u lađi

Oltar svetog Antuna Pustinjaka nalazi se lijevo od ulazu u crkvu u lađi crkve,

Rečica - unutrašnjost župne crkve

Unutrašnjost župne crkve u Rečici. Crkva je sagrađena u baroknom stilu, jednobrodna. Glavni oltar posvećen je svetom Ivanu Krstitelju, desno su dva pokrajna oltara: jedan je posvećen svetoj Barbari, drugo Srcu Isusovu, lijevo su isto dva oltara; jedan posvećen sv. Antunu pustinjaku a drugi Gospi Lurdskoj.
nedjelja, 29. ožujka 2009.


Glavni oltar sv. Ivana Krstitelja u župnoj crkvu Rečici.

Župna crkva izvana


Barokna građevina smještena usred sela, okružena parkom koji je uređen za vrijeme župnika vlč. Dragutina Oraić.

subota, 28. ožujka 2009.

Panorama RečiceŽupna crkva Rečica sagrađena je 1782. godine i dominira panoram ovog dijela pokupske doline.